Potapajući stub:

Potapajući stubić ukopava se u podlogu na određenu dubinu i iz nje se podiže do 90cm ø150mm i ø300mm:

 

 

 

 

 

 

 

Zadržana su sva prava nad objavljenim sadržajem.
Barriyera (c) 2001-2007
Svi pomenuti nazivi i logotipi su vlasništvo odgovarajucih kompanija.