Petlja:

Induktivna petlja koja se polaže u vreli asfalt ili beton. Služi za brojanje saobraćaja, otvaranje i zatvaranje barijera.

Karakteristike:

.20-1000µH u teflonskom omotaču.

 

slika 1. Induktivna petlja zalivena u asfalt


slika 2. Priprema za postavljanje petlje


slika 1. Induktivna petlja u omotaču

 

Zadržana su sva prava nad objavljenim sadržajem.
Barriyera (c) 2001-2007
Svi pomenuti nazivi i logotipi su vlasništvo odgovarajucih kompanija.