Oprema za parkinge:

Na raspoganju je sledeća oprema:

 

  • Kutije za ulazne i izlazne distributere
  • Semafori
  • Oglasne table ( obične i sa osvetljenjem )
  • Znaci za kretanje
  • Ograde

 

Zadržana su sva prava nad objavljenim sadržajem.
Barriyera (c) 2001-2007
Svi pomenuti nazivi i logotipi su vlasništvo odgovarajucih kompanija.