Obarajući stubići:

Obarajući stubić služi za čuvanje parking mesta. Zaključava se ključem kada vozilo nije na parking mestu, a spušta se ručno prilikom ulaska vozila na parking mestom.

Stubićem se može upravljati i daljinskim upravljačem.

Stubic

Daljinski upravljac 

 

 

Zadržana su sva prava nad objavljenim sadržajem.
Barriyera (c) 2001-2007
Svi pomenuti nazivi i logotipi su vlasništvo odgovarajucih kompanija.