Lisice (Clamps) :

Ručna barijera koja se postavlja i zaključava na prednji ili zadnji točak vozila ili prikolice, i time sprečava da se vozilo odnese ili odveze sa mesta gde je parkirano..

 

 

Zadržana su sva prava nad objavljenim sadržajem.
Barriyera (c) 2001-2007
Svi pomenuti nazivi i logotipi su vlasništvo odgovarajucih kompanija.